Wat jij kan doen

Wil jij ook iets betekenen voor wees– en straatkinderen die hulp nodig hebben? Ondersteun dan Stichting Julia.

Het IBAN nummer van Stichting Julia is: NL77 ABNA 05022 52952.

Giften, die voor 5 jaar vastgelegd zijn in een notariële akte, zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting voor de donateur.

De stichting is door de belastingdienst vanaf 1 januari 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Als je op een andere manier wilt meewerken, neem dan contact op met Stichting Julia.