Caca gaat naar school!

Hieronder zie je Caca: ze is 11 jaar en woont in Pandangaran in West-Java, Indonesië. Ze woont bij haar moeder thuis in een klein hutje. Haar moeder pekelt vis, waarmee ze ongeveer 60 eurocent per dag verdient. Ze heeft geen tijd om op haar vier kinderen te letten. De vader van Caca is werkloos en heeft haar moeder regelmatig mishandeld. In 2015 is er aangifte gedaan, maar helaas verbeterde de situatie niet. In samenwerking met onze plaatselijke partner zorgt Stichting Julia er sinds 2016 voor dat Caca naar school kan gaan. Caca zit nu in de zesdeklas van de lagere school en ze doet het goed. 

Ook in Oeganda ondersteunen we twee kinderen financieel, zodat ze naar school kunnen gaan. Het zijn Miriam en Saniya. Beide meiden wonen in kleine dorpen in het oosten van het land. Thuis is er te weinig geld om te sparen voor het schoolgeld. De tomaten die de moeder van Miriam op de markt verkoopt leveren niet genoeg op. Daarom is de steun van Stichting Julia voor hen heel belangrijk.