Over stichting Julia

Stichting Julia ondersteunt kinderen die onder zeer moeilijke omstandigheden en in armoede opgroeien. Zij ondersteunt kinderen in levensonderhoud, huisvesting, sportbeoefening en (beroeps)scholing. We richten ons vooral op wees- en straatkinderen tot 18 jaar waar ook ter wereld.

Stichting Julia realiseert dit doel door het selecteren van goede bestemmingen (projecten of financiële adoptie) voor de ontvangen donaties. Kenmerkend voor de werkwijze van de Stichting Julia is het samenwerken met kleinschalige, lokale projecten in de diverse landen op basis van persoonlijk contact.

Stichting Julia geeft jaarlijks een nieuwsbrief uit, waarin te lezen is welke projecten ondersteund zijn. De brief wordt per mail toegestuurd aan ieder die hiervoor belangstelling heeft. U kunt zich hiervoor aanmelden. De knop om aan te melden, vindt u in de rechterkolom op deze pagina.

Alle giften en donaties die Stichting Julia ontvangt worden volledig ingezet voor de projecten. Er blijft niets aan de strijkstok hangen. Kosten voor het bezoeken van projecten komen voor eigen rekening van de medewerkers van Stichting Julia. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

We zetten ons in voor het recht te spelen.

Stichting Julia is ook actief in Nederland, want ook hier groeien kinderen op in armoede. Voor praktische hulp aan gezinnen kunnen hulpverleners een beroep doen op Stichting Julia. Meer info: stichtingjulia@ziggo.nl.