Caca kan naar school!

Caca.2017.1Dit is Caca: ze is 8 jaar en woont in Pandangaran in West-Java, Indonesië. Ze woont bij haar moeder thuis in een klein hutje. Haar moeder pekelt vis, waarmee ze ongeveer 60 eurocent per dag verdient. Ze heeft geen tijd om op haar vier kinderen te letten. De vader van Caca is werkloos en heeft haar moeder regelmatig mishandeld. In 2015 is er aangifte gedaan, maar helaas is de situatie nog niet verbeterd. In samenwerking met onze plaatselijke partner zorgt Stichting Julia er sinds 2016 voor dat Caca naar school kan gaan. Op 17 juli 2017 is het nieuwe schooljaar begonnen in Indonesië. Caca zit nu in de derde klas van de lagere school en ze doet het goed.